В сучасних умовах розвитку економіки України виникає проблема залучення нових джерел фінансування інвестицій в реальний сектор економіки. Частіше всього для цього використовується банківське кредитування, але через низький рівень ліквідності банківської системи та велику вартість кредитів не всі суб’єкти господарювання можуть отримати бажане фінансування. Рішенням для бізнесу є використання механізмів фондового ринку, де залучення капіталу для розвитку відбувається завдяки випуску та продажу цінних паперів.

 


Одними з найбільш істотних учасників фондового ринку є інвестиційні фонди. В Україні вони представлені інститутами спільного інвестування (ІСІ), які відповідно до законодавства поділяються на дві категорії: корпоративні та пайові інвестиційні фонди.

 

Метою діяльності інвестиційних фондів є залучення вкладів інвесторів для подальшого фінансування різних сфер економіки шляхом вкладання коштів в цінні папери, корпоративні права та нерухомість та інші активи.


Фізичні та юридичні особи, маючи в розпорядженні вільні кошти, можуть придбавати цінні папери інвестиційного фонду з метою подальшого інвестування у активи та глобальні проекти. 

 

Інвестиційний фонд розподіляє кошти, отриманні від продажу цінних паперів, відповідно до пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності. Це може бути залучення коштів у будівництво комерційної та житлової нерухомості, видача позики іншим товариствам, купівля цінних паперів, тощо. Таким чином реальний сектор економіки отримує кошти для розвитку.

 

Інвестування через інвестиційні фонди має ряд переваг, однією з яких є особливості оподаткування діяльності інститутів спільного інвестування, для прикладу: доходи фонду від інвестиційної діяльності звільнені від оподаткування податком на прибуток. Це дає можливість реінвестувати отриманий дохід, що виступає вагомим стимулом для залучення коштів інвесторів. Так, мобілізований інвестиційними фондами капітал, який міг знаходитись на депозитах в банках або «на руках» в населення, працює та сприяє активному розвитку економіки країни.

 

Отже, надавши перевагу спільному інвестуванню, фізичні та юридичні особи мають можливість мінімізувати ризики та витрати, покладені на них, як на окремих інвесторів. Це дає можливість власникам заощаджень не перейматися проблемою ефективного розміщення коштів, передавши їх в управління професіоналам.

 

Інвестування коштів в інвестиційні фонди відіграє і соціальну роль в розвитку економіки країни, виступаючи альтернативою державному пенсійному забезпеченню. Інвестиційні фонди є інструментом заощаджень. 

 

Однією з найбільших переваг ІСІ - є висока дохідність, яка дає можливість почати накопичувати замолоду та не сподіватися на щомісячні відрахування до пенсійного фонду України, який не гарантує «безбідну» пенсію при досягнені пенсійного віку. 


Отже, інвестиційний фонд – могутній інструмент акумулювання капіталу для його подальшого розподілення серед різноманітних інвестиційних проєктів. Це можливість транформації значних заощаджень населення в інвестиції. Інвестиційні фонди вирішують проблему залучення додаткового капіталу забезпечуючи додаткові обсяги інвестицій у виробництво національного продукту.

 

Використання ІСІ, як механізму залучення коштів, може всебічно впливати на розвиток економіки та стати провідним інструментом залучення інвестиційних ресурсів для країни. Адже інвестиційні фонди функціонують в Україні вже протягом 28 років, діяльність їх регулюється чітко виписаними нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а діяльність регулятора сприяє захисту інтересів інвесторів.

 

Автор: Богдан Дзюба

 

 

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

118