Представники українського бізнесу у І кварталі року пом’якшили негативні очікування щодо власної ділової активності.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, проведе Національним банком.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 91.2% порівняно з 83.5% у ІV кварталі торік. Поліпшення оцінок стосувалося майже всіх галузей крім будівництва й торгівлі, а також за всіма складовими індексу. 

Бізнес суттєво пом’якшив очікування щодо обсягів виробництва в Україні в наступний рік: баланс відповідей становив "мінус" 16.7% порівняно з "мінус" 32.3% у ІV кварталі.

Інфляційні очікування також поліпшилися: у I кварталі очікувана річна інфляція становила 20.7% порівняно з 23.3% в попередньому кварталі. Майже половина опитаних підприємств вважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 20%. 

Крім того, бізнес очікує незначного послаблення девальвації гривні. В середньому вони очікують, що через рік курс становитиме 42.18 грн за долар (у ІV кварталі – 42.59 грн/дол). При цьому майже половина респондентів  очікують, що курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 42 грн/дол. 

Попри тривале пом’якшення оцінок респондентів щодо поточного економічного стану власних підприємств, загальна оцінка залишається негативною: баланс відповідей становив "мінус" 16.9% порівняно з "мінус" 19.3% у ІV кварталі.  

Водночас очікування щодо змін стану підприємств наблизилися до рівноважного рівня: баланс відповідей – "мінус" 2.5% (у ІV кварталі – "мінус" 11.5%). 

Так, підприємства добувної промисловості в наступні 12 місяців очікують поліпшення; сільського господарства не очікують змін; решта респондентів пом’якшили свої негативні очікування – за винятком підприємств будівництва.

Уперше за рік респонденти очікують збільшення обсягів продажу, зокрема на зовнішньому ринку. Зростання загальних обсягів продажу очікують респонденти більшості сфер, найбільше – переробної та добувної промисловості. У будівництві, енерго- та водопостачанні зберігаються негативні оцінки.

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, другий квартал поспіль очікують збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців. Водночас частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, дещо знизилася і становить 21.3% порівняно з 22.8% у попередньому опитуванні.

Респонденти підприємств усіх видів діяльності очікують зменшення кількості працівників, водночас третій квартал поспіль прогнозують нижчі темпи скорочень. Підприємства добувної промисловості та АПК найсильніше пом’якшили свої оцінки, найпесимістичніші очікування мають підприємства будівництва.

Дещо знизилася, але залишається переважаючою частка підприємств, що планують залучати кредити в національній валюті – 79.7% порівняно з 84.9% у ІV кварталі. Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються високі ставки, але посилився фактор складності процедури оформлення документів.

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, незначно зменшилася до 7.4% порівняно з 7.8% у попередньому кварталі. 

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

33