Central Election Committee continues processing protocols.
 
 
Leaders in regions
 

Regions

Leaders in regions

% for

%

processed protocols

 

Crimea

Party of Regions

58.24

79.51

 

Vinnitsa

BYuT

33.01

96.43

 

Volyn

BYuT

43.91

90.04

 

Dniepropetrovsk

Party of Regions

46.25

69.72

 

Donetsk

Party of Regions

73.78

78.91

 

Zhitomyr

BYuT

24.18

91.34

 

Zakarpattya

Our Ukraine bloc

26.09

91.50

 

Zaporizhzhya

Party of Regions

54.78

65.82

 

Ivano-Frankivsk

Our Ukraine bloc

47.51

79.61

 

Kyiv

BYuT

44.32

79.88

 

Kyrovograd

BYuT

27.84

73.47

 

Luhansk

Party of Regions

74.21

67.41

 

Lviv

Our Ukraine bloc

37.64

89.85

 

Mykolaiv

Party of Regions

47.82

67.82

 

Odesa

Party of Regions

48.38

74.06

 

Poltava

BYuT

26.29

90.28

 

Rivne

BYuT

30.92

90.58

 

Sumy

BYuT

30.33

82.09

 

Ternopil

Our Ukraine bloc

34.38

97.77

 

Kharkiv

Party of Regions

51.93

74.06

 

Kherson

Party of Regions

40.70

75.60

 

Khmelnitsk

BYuT

35.54

88.52

 

Cherkassy

BYuT

37.13

76.29

 

Cgernovtsy

BYuT

29.79

80.00

 

Chernihiv

BYuT

33.32

85.08

 

Kyiv city

BYuT

38.81

46.38

 

Sevastopol city

Party of Regions

64.30

47.80

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

1495