Фінансова криза і як наслідок недолік ліквідності призвели до істотного скорочення активності банківських установ у сфері кредитування малого та середнього бізнесу. Така ситуація була зумовлена, в тому числі, вищими ризиками кредитування малого бізнесу порівняно з великими підприємствами: малим підприємствам зазвичай важко витримувати конкуренцію з лідерами ринку, їм притаманні більш низькі показники, кредитоспроможності, більш низька прозорість і висока залежність від окремих посадових осіб. Так, за даними Державної служби статистики, діяльність більше 35% малих підприємств у 2012 році була збитковою. Згідно з даними дослідження НБУ «Ділові очікування підприємств», за результатами II кварталу 2013 року поточний фінансовий стан власних підприємств як незадовільний оцінили 20,7% опитаних керівників малих підприємств. При цьому 12,2% чекали його погіршення протягом найближчих 12 місяців, а третина опитаних сподівалася на поліпшення становища.

В даний час банки починають відновлювати кредитування МСБ, про що свідчить збільшення кількості установ, які готові надавати кредити малим підприємствам на придбання комерційного автотранспорту, нерухомості, обладнання тощо. Окремі системні установи декларують наміри щодо збільшення портфеля МСБ довівши його згодом до 10-30%. Це пояснюється насамперед обмеженістю кількості великих позичальників і майже повною відсутністю альтернативи розміщення коштів в інші інструменти з порівнянною прибутковістю і помірним ризиком. Але попит на такі кредити обмежується досить високими процентними ставками і відсутністю у значної кількості малих підприємств достатнього обсягу якісної застави.

Разом з тим, розвиток малого та середнього бізнесу є важливим для країни. За даними департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 99,8% всіх українських підприємств є малими або середніми. У сфері малого та середнього бізнесу зайнято близько 6,8 млн. осіб або 36,7% зайнятого населення працездатного віку. При цьому за останні роки, завдяки полегшенню процедури реєстрації та вдосконалення системи спрощеного оподаткування, спостерігається збільшення кількості МСБ: на кінець 2012 р. в Україні налічувалося 344 тис. малих підприємств, в тому числі, 286,5 тис. мікропідприємств та 20,2 тис . - середніх.

Програми підтримки малого бізнесу реалізують в Україні кілька міжнародних фондів: ЄБРР, КfW і Європейський інвестиційний банк. Так з 1997 року ЄБРР було видано більше 600 тис. кредитів на суму близько 4,6 млрд дол Активно працює також Німецько-Український фонд, заснований КfW: за весь час існування НУФ банки-партнери видали кінцевим позичальникам за програмою мікрокредитування 160942 кредиту на загальну суму 691 833 000 євро. Європейський інвестиційний банк у 2009-2012 роках надав 540млн. євро фінансових ресурсів для підтримки МСБ.

Всі ці програми мають певний позитивний вплив на розвиток підприємництва. Але, на думку НАБУ, центральна роль у розвитку ефективної співпраці фінансового сектора і невеликого бізнесу повинна належати державі. В даний час в Україні існують програми щодо державної підтримки МСБ у вигляді компенсації відсоткових ставок за кредитами, надання пільгових кредитів і фінансуванню для реалізації бізнес-планів. Фінансування здійснюється через Український фонд підтримки підприємництва, але обсяги цієї підтримки поки що незначні, тому не мають істотного впливу на доступ МСБ до кредитних ресурсів. Так, згідно з даними, наведеними в узагальненому звіті щодо виконання регіональних програм розвитку малого підприємництва України, за підсумками 2012 року, на відшкодування відсотків по кредитах підприємств МСБ було направлено 4,1 млн. грн., А на підтримку бізнес-проектів та пільгове кредитування - 4,6 млн грн. Загальна сума бюджетного фінансування, яке було витрачено, в тому числі, на створення інфраструктури підтримки МСБ (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо) та проведення навчальних заходів склала 14,8 млн грн.

Участь держави важлива не тільки у впровадженні програм кредитування МСБ, а й у створенні більш прозорих та ефективних правил роботи підприємств МСБ на вітчизняному ринку. Крім того, необхідно покращувати інвестиційний клімат, в тому числі шляхом вдосконалення нормативної бази щодо захисту прав кредиторів, реформування судової системи і створення єдиної, повної і достовірної бази кредитних історій позичальників. На таких умовах підприємці будуть відчувати себе впевнено і мати бажання і можливість інвестувати кошти в розвиток, а банки будуть мати можливість повноцінно розвивати програми кредитування малого та середнього бізнесу.

ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

263