Торгівля є одним із видів діяльності, які найбільш активно залучають банківські кредити. За даними НБУ, протягом останнього року підприємствам торгівлі надано 607,9 млрд грн нових банківських кредитів, що становить майже 48% від загального обсягу нових кредитів корпоративним позичальникам за вказаний період, повідомляє прес-служба Незалежної асоціації банків України.

На початок травня 2013 року в загальній структурі кредитного портфеля юридичних осіб частка кредитів, наданих компаніям оптової та роздрібної торгівлі, а також тим, які здійснюють ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, склала близько 36%. У структурі портфеля торгових підприємств найбільшу питому вагу займають кредити оптовим компаніям (без обліку торгівлі автотранспортними засобами) - станом на 1 травня 2013 року їх частка становить 76%.

Велику частину кредитної заборгованості торговельних підприємств (66%) складає заборгованість з терміном погашення до 1 року. Частка довгострокових кредитів (понад 5 років) є незначною (7%), решта (27%) кредитного портфеля формують кредити з терміном погашення від 1 до 5 років, більшість яких отримано на поліпшення матеріально-технічної бази торговельних підприємств. Майже ¾ кредитного портфеля торгових компаній сформовано кредитами у національній валюті.

Торговельні підприємства переважно характеризуються прийнятним фінансовим становищем і рентабельною діяльністю. За даними Державної служби статистики, рівень операційної рентабельності торгових підприємств за результатами 2012 року становив 12,3%, що перевищує показники багатьох інших галузей. Обсяг простроченої заборгованості у портфелі кредитів підприємств торгівлі за квітень скоротився на 467 млн. грн., а її частка - зменшилася з 9,4% до 9,2%.

На думку НАБУ, потреба галузі в банківських кредитах буде залишатися істотною і надалі. Перш за все, це пояснюється необхідністю підприємств мати достатній обсяг оборотних коштів для збереження конкурентоспроможності в умовах високої конкуренції у сегменті торгівлі, де все більше компаній змушені надавати клієнтам товарні кредити. При цьому основні ризики такого кредитування зазвичай пов'язані з досить високим борговим навантаженням в області та обмеженою кількістю ліквідного майна, яке торгові підприємства можуть надати у забезпечення за банківськими кредитами.

ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

140