В Україні з 1 січня 2010 року набуває чинності закон «Про принципи запобігання і протидії корупції». Закон має низку норм, зокрема щодо обмеження роботи близьких родичів в органах державної влади, - нагадує заступник голови Верховної Ради Микола Томенко.

Згідно закону, близькими родичами є подружжя, діти, батьки, рідні брати й сестри, дідусі, бабусі, внучки, усиновители, усиновлені, а також інші особи, за умови їх постійного мешкання разом з суб'єктом, визначеним законом, і ведення з ним спільного господарства.

Томенко пояснив, що ця норма закону, зокрема, розповсюджується на низку посадових осіб, якими є Президент України, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр й інші члени Кабінету міністрів, глава СБУ, генпрокурор, глава НБУ, голова Рахункової палати, Омбудсман, голова Верховної Ради Криму, голова Ради міністрів Криму.

Закон також розповсюджується на держслужбовців, посадовців місцевого самоврядування, посадовців Збройних сил України, суддів Конституційного суду, професійних суддів, осіб рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, Державної служби спецзв'язку і захисту інформації України, посадовців і працівників органів прокуратури, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби та інших, - повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Дія закону також розповсюджується на осіб, які прирівнюються до осіб, уповноважених, на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування: посадові особи юридичних осіб публічного права, які отримують заробітну плату за рахунок державного або місцевого бюджету; членів окружних/територіальних і дільничних виборчих комісій і тому подібне.

Згідно прописаним у законі нормам, у разі виникнення обставин, які порушують вимоги частини першої, статті 6 (близькі родичі є в безпосередньому підпорядкуванні або безпосередньо підлеглі), відповідні особи, близькі їм особи, вживають заходи щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний термін. Якщо в поданий термін ці обставини добровільно не усунені, відповідні особи і/або близькі їм особи в місячний термін підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, яка виключає безпосереднє підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення особа, яка знаходиться в підпорядкуванні, підлягає звільненню з посади, крім випадків, передбачених законодавством, яке регулює питання доброчесної поведінки осіб, уповноважених, на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування.

Томенко зазначив, що закон набуває чинності через 50 днів, і було б правильно проінформувати всіх посадовців, які підлягають під дію цього закону.

Віце-спікер відмітив важливість цього закону і виразив переконання, що він сприятиме зменшенню лобізму й корупції в органах влади.

«Можна сказати, що з 1 січня 2010 року значною мірою втратить свою вагу так званий політичний кум, як засіб приведення на різноманітні посади в органи державної влади представників своїх сімей», - сказав він.

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

827