Громадський рух «Український вибір» розробив та оприлюднив Концепт федеративної реформи в Україні, в якому описано правові механізми переходу до федеративного устрою, а також особливості організації системи місцевої влади.

«Федералізація України - це не просто вимога часу, але й нагальна історична необхідність для збереження єдності та територіальної цілісності України, досягнення злагоди в суспільстві, подолання внутрішніх суперечностей та конфліктів шляхом надання різних за своїм етнічним, історичним, культурним, мовним особливостям територіях більш широкої автономії і забезпечення принципів непорушності територіальної цілісності, бюджетного, земельного та кадрового федералізму», - йдеться в Концепті.

Згідно із запропонованою «Українським вибором» реформою, організація системи влади країв здійснюється ними самостійно на основі загальних принципів, викладених у федеральному законодавстві. До органів влади країв відносяться однопалатний парламент, що обирається за мажоритарною виборчою системою, уряд краю, який формується парламентом, та органи виконавчої влади краю, які утворюють власні територіальні органи на рівні адміністративно-територіальних одиниць у межах суб'єкта федерації.

«Сформований Зборами представників краю Уряд краю складається з відповідних міністерств (комітетів), є вищим виконавчим органом краю, який підзвітний і підконтрольний Зборам представників краю. У межах своєї компетенції Уряд краю видає обов'язкові для виконання на території краю нормативно-правові акти», - йдеться в Концепті федеративної реформи.

У документі також наголошується, що система організації публічної влади повинна забезпечувати гармонізацію відносин між федеральними органами державної влади та органами влади країв. Так, федеральні органи здійснюють нагляд за конституційністю та законністю рішень і дій органів влади суб'єктів федерації в межах їхньої компетенції, однак при цьому не допускається втручання федеральних органів влади у формування краями власних органів влади і призначення кандидатів на відповідні посади.

ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

613