Президент України Віктор Янукович підписав Указ «Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території», повідомили ForUm'у у прес-службі Глави держави.

«Підписанням цього документу Глава держави демонструє послідовну і системну позицію щодо вирішення питання посилення ролі місцевих органів влади з належним забезпеченням їх ресурсами і повноваженнями для здійснення покладених на них обов'язків», - йдеться у повідомленні.

У Президента нагадали, що Янукович неодноразово підкреслював, що значна кількість питань, які зараз сконцентровані на рівні центральних органів влади, повинні вирішуватися не у Києві, а на місцях.

Згідно з Указом, Глава держави доручає Кабінету Міністрів підготувати і подати у тримісячний строк для внесення Президентом на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких законів. Документом слід передбачити, зокрема, визначення механізму передачі місцевим державним адміністраціям повноважень органів виконавчої влади вищого рівня, в тому числі повноважень територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, вдосконалення механізму взаємодії центральних органів виконавчої влади з місцевими державними адміністраціями, а також затвердити в двомісячний строк порядок координації головами місцевих державних адміністрацій діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, забезпечення належного виконання покладених на ці органи завдань.

Міністрам, іншим керівникам центральних органів виконавчої влади Президент доручає затверджувати плани роботи таких територіальних органів, структурних підрозділів за попередньою письмовим погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій; надавати місцевим державним адміністраціям інформацію, необхідну для здійснення місцевими державними адміністраціями покладеного на них державного контролю, забезпечити виконання розпоряджень голів місцевих державних адміністрацій, прийнятих у межах їх компетенції, відповідними територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; погоджувати призначення на посади, звільнення з посад щодо керівників у територіальних органах центральних органів виконавчої влади з главами обласних державних адміністрацій.

Також Президент доручає місцевим органам державної влади забезпечувати активізацію роботи підрозділів місцевих державних адміністрацій щодо виконання на відповідній території державних цільових програм, своєчасне інформування Кабінету Міністрів, а також центральних органів виконавчої влади щодо проблем, що виникають у зв'язку з реалізацією таких програм, виникненні потреби у внесенні до них змін, посилення державного контролю, покладеного на місцеві державні адміністрації, в тому числі за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням зобов'язань перед бюджетом, охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці , використанням та охороною земель та інших природних ресурсів, охороною пам'яток історії та культури; діяльністю забудовників, пов'язаної з залученням коштів фізичних та юридичних осіб; ввести практику регулярного заслуховування колегіями місцевих державних адміністрацій інформації про роботу територіальних органів центральних органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів , що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади; розгляду колегіями місцевих державних адміністрацій питань про відповідність займаній посаді керівників та інших працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади і порушення головами місцевих державних адміністрацій в установленому порядку мотивованих питань з цього приводу на підставі прийнятих колегією рішень.

Указ Президента спрямований на реалізацію в повному обсязі статей 118 і 119 Конституції України, що визначають повноваження та відповідальність місцевих державних адміністрацій.

«Важливий крок у цьому напрямку був зроблений 21 березня на засіданні Ради регіонів, під час якого була презентована Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз йде її активне обговорення в регіонах. Протягом багатьох років центральні органи влади брали на себе окремі повноваження, використовуючи прогалини в законодавстві. Поступово можливості для вирішення проблем територіальних громад віддалялися від органів регіональної та місцевої влади. Це питання викликав занепокоєння Глави держави і вимагав внесення відповідних змін до чинної нормативно-правової бази », - відзначили в прес-службі.

Указ «Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території» є наступним кроком у питанні врегулювання взаємодії між центральними та регіональними органами влади.

Посилюючи роль місцевих держадміністрацій, Президент попереджає їх голів про персональну відповідальність за забезпечення належного здійснення повноважень місцевими державними адміністраціями виконавчої влади в областях і районах, містах Києві та Севастополі.

«Таким чином, Президент у межах своїх повноважень врегулював дуже гострий, наболіле питання прогалин у законодавстві в сфері відносин центральних і регіональних органів влади. Вирішення цих питань дозволить значно підвищити ефективність реалізації програм розвитку кожного регіону, допоможе місцевим органам влади більш якісно, ​​ з урахуванням специфіки кожного регіону, планувати свою роботу і здійснювати державну політику. Президент таким чином консолідує місцеві адміністрації та територіальні органи в питаннях вирішення проблем регіональних громад», - підкреслили у Президента.

Як повідомляв ForUm, в Адміністрації Президента України пропонують м'яку модель реформи місцевого самоврядування.

Тим часом, Президент України Віктор Янукович розкритикував нинішню систему самоврядування і заявив, що найближчим часом в Україні буде затверджена Концепція розвитку місцевого самоврядування.

ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

459