Міністерство юстиції провело гендерно-правову експертизу Закону «Про вибори народних депутатів України» і вважає, що норми закону не містять дискримінаційних норм за ознакою статі. Про це заявив міністр юстиції Олександр Лавринович, повідомляє прес-служба Мін'юсту.

За його словами, в ході експертизи закон було піддано комплексному дослідженню на відповідність міжнародно-правовим актам з прав людини стосовно дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Для цього були використані Загальна декларація прав людини, 1948 р.; Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, 1966 р.; Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, 1966 р.; Статут Організації Об'єднаних Націй, 1945 р.; Декларація про ліквідацію дискримінації щодо жінок, 1967 р.; Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 1979 р.; Конвенція про захист прав людини і основних свобод, 1950 р.; Пекінська декларація, 1995 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, 1966р.

Лавринович зазначив, що за підсумками текстуального аналізу статей закону було встановлено, що вони не містять дискримінаційних норм за ознакою статі. Так, законом не передбачено особливості чи відмінності у правах і можливостях за ознакою статі. У законі використовуються терміни «громадяни України», «виборець», «народні депутати», «особа», «кандидати у депутати», «представник», «член виборчої комісії», «спостерігач», «іноземці та особи без громадянства» тощо.

Крім того, за словами міністра, громадяни України беруть участь у виборах депутатів на рівних засадах. «Усі кандидати у народні депутати України мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі. Рівність прав і можливостей кандидатів у депутати брати участь у виборчому процесі забезпечується, зокрема, забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками», - підсумував Лавринович.

Як раніше повідомляв ForUm, Організація Об'єднаних Націй констатує відставання України від європейських стандартів гендерної рівності.

ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

195