Президен т Україн и Вікто р Янукови ч відзначи в регулярність зустрічей з керівництво м Російської Федераці ї. Про ц е, я к повідомляє прес-служб а Глави держав и, ві н заяви в на початку зустрічі з президенто м Р Ф Володими р Путіни м у резиденці ї «Рус ь» (с.Завидов о, Тверськ а об л.)

« У на с післ я останнього саміт у, яки й бу в у Ялт і, практичн о по всіх напряма х почали виконуватис я рішення, як і м и з вам и прийнял и», - сказа в Янукови ч. Разом з ти м ві н зазначи в, щ о завжд и накопичуютьс я питання, що потребуют ь певних коректи в.

По закінченні зустріч і відбудеться робочий лан ч президентів Україн и і Росі ї.

Сьогодн і, 4 березн я, Президен т Україн и Вікто р Янукови ч перебуває з робочим візито м у Російській Федераці ї.

ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

224