Accompanied by Secretariat Chief of Staff Viktor Baloha, Deputy Premier Dmytro Tabachnyk, Defense Minister Anatoly Hrytsenko, Kyiv Governor Vira Ulyanchenko, People’s Self-Defense leader Yuriy Lutsenko, PMU leader Borys Tarasyuk and UPP leader Yuriy Kostenko, President Viktor Yushchenko on Thursday the  Day of Constitution, laid wreaths on the monuments to Taras Shevchenko and Mykhailo Hrushevsky.
 
 
 
 
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

935