Central Election Committee processed 97.59 percent of protocols in Ukraine.
 
 
Leaders in regions:
 

 

Regions

Leaders in regions

%

for

%

processed protocols

 

Crimea

Party of Regions

58.03

99.59

 

Vinnitsa

BYuT

33.21

99.88

 

Volyn

BYuT

43.82

100.00

 

Dniepropetrovsk

Party of Regions

45.32

93.82

 

Donetsk

Party of Regions

73.60

99.21

 

Zhitomyr

BYuT

24.91

100.00

 

Zakarpattya

Our Ukraine bloc

25.74

99.22

 

Zaporizhzhya

Party of Regions

51.79

94.49

 

Ivano-Frankivsk

Our Ukraine bloc

45.57

96.71

 

Kyiv

BYuT

44.47

98.84

 

Kyrovograd

BYuT

29.97

97.72

 

Luhansk

Party of Regions

74.44

94.39

 

Lviv

Our Ukraine bloc

37.94

99.95

 

Mykolaiv

Party of Regions

49.38

90.08

 

Odesa

Party of Regions

47.59

94.74

 

Poltava

BYuT

26.80

100.00

 

Rivne

BYuT

31.26

100.00

 

Sumy

BYuT

32.53

97.90

 

Ternopil

BYuT

34.48

100.00

 

Kharkiv

Party of Regions

51.75

96.14

 

Kherson

Party of Regions

39.17

98.21

 

Khmelnitsk

BYuT

35.52

99.80

 

Cherkassy

BYuT

37.93

95.08

 

Cgernovtsy

BYuT

30.34

100.00

 

Chernihiv

BYuT

33.80

99.37

 

Kyiv city

BYuT

39.20

93.26

 

Sevastopol city

Party of Regions

63.96

82.43

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

1569